Jak pracujeme se svými klienty

Služby, které KZ FINANCE svým klientům v oblasti investičních služeb nabízí, záleží především na tom,

  • jakou míru odpovědnosti za investiční rozhodnutí si hodlají klienti ponechat a jakou delegují KZ FINANCE jako svému investičnímu poradci, případně konkrétním správcům majetku
  • do jaké míry konkretizují své investiční zadání, třeba pomocí svých dlouhodobých finančních cílů (např. požadavek důchodové renty ve výši 20 000 Kč měsíčně v dnešní hodnotě peněz od 65 roků věku s požadavkem zůstatku 1 000 000 Kč pro své děti apod.)

Na základě výše uvedených kritérií poskytuje KZ FINANCE jako registrovaný investiční zprostředkovatel svým klientům tyto základní služby:

a) Průběžná placená péče

Pokud je klientova zamýšlená investice do cenných papírů a bankovních vkladů vyšší než 3 miliony korun (může být v horizontu 1-2 let i součtem jednorázových a pravidelných investic) a současně klient nehodlá mít větší míru vlastní odpovědnosti nad investičními rozhodnutími, nabízí se možnost investičního poradenství na individuální a smluvní bázi – KZ FINANCE dostává smluvní poradenský mandát k tomu, že bude radit a poskytovat investiční poradenství, především s ohledem na to kam investovat do cenných papírů, bankovních vkladů apod.

Nejedná se tedy o správu portfolia ve smyslu, v jakém ji provádí obchodník s cennými papíry. Klient zůstává i nadále investorem, který operace provádí, a všechny nakoupené cenné papíry budou samozřejmě na jeho majetkových účtech. Součástí služby je monitoring portfolia a průběžné navrhování změn v souladu s plněním finančního cíle a také pravidelný reporting. Základním posláním této služby je dosažení klientova finančního cíle s co nejmenší mírou rizika, nikoli spekulace s cílem dosažení co nejvyššího výnosu.

Výhody pro klienta jsou zřejmé:

  • bezpečnost: Má všechen svůj majetek stále pod svou kontrolou a má neustálý přehled nad plněním svých finančních cílů
  • flexibilita: Může kdykoli vypovědět smlouvu a o majetek se starat sám
  • poplatková struktura: neplatí žádné vstupní ani další skryté či neskryté poplatky, honorář KZ FINANCE je jasně dán smluvně

Cílem KZ FINANCE je navázat dlouhodobý smluvní vztah s klientem, nic neskrývat. Klient si může sám spočítat, že se takový model průběžné péče poradenské firmě vyplatí až zhruba od 5. roku spolupráce (ve srovnání s jednorázovým poradenstvím za vstupní poplatek).

b) Jednorázové poradenství s výročními schůzkami

Pokud klient z různých důvodů nesplňuje podmínky pro bod a) – např. z důvodu nízké výše investice v poradenském mandátu nebo zvolené finanční cíle nepotřebují průběžnou péči – ale přitom o nějakou formu poradenství stojí, může využít nabídky jednorázového poradenství s pravidelnými schůzkami ve výročních dnech (případně i častějšími schůzkami v případě následných investic). V tomto případě je klientovi bezplatně sestaven návrh investičního portfolia pro jednorázovou i pravidelné investice a 1 x ročně pak na bezplatné osobní schůzce portfolio případně modifikováno. V tomto případě hradí pouze vstupní poplatky do produktů jako podílové fondy (jsou-li účtovány). Jiná odměna mu není účtována.

c) Služba přejímání a předávání pokynu

V tomto případě KZ FINANCE zastává pouze roli jakési servisní společností, přes kterou klient může zadávat své pokyny na nákupy investičních produktů. Nese si tedy plně odpovědnost za svá investiční rozhodnutí. KZ FINANCE může klientovi zajistit výraznou slevu na vstupních poplatcích a komfort pro investování.

Magazín tipů a triků pro Vaše finance

Máte dotaz? Napište nám

Jméno a příjmení
Váš e-mail *
Telefon
Oblast zájmu *
Zpráva