Služby pro firmy

icon-service-01

Zajištění a ochrana firemního majetku, pravidelný servis

S naší registrací pojišťovacího makléře pro nás není problém pojistit v podstatě cokoli, ale ze zkušeností víme, že klienti na naší práci nejvíce ocení průběžný servis, aktualizaci pojistných smluv a hlavně součinnost při řešení pojistných událostí. Vyzkoušejte si nás a uvidíte.

Napište nám

Zajištění a ochrana firemního majetku, pravidelný servis
Řešení odpovědnostních rizik
icon-service-02

Řešení odpovědnostních rizik

Odpovědnost plynoucí z jejich podnikání často podnikatelé podceňují. A přitom legislativa dává jejich zákazníkům i dalším třetím osobám do rukou slušné nástroje jak vymoci případné napáchané škody. Dobrá odpovědnostní pojistka může prokázat neocenitelné služby a nemusí být vůbec drahá. Schválně, zkuste se na chvíli zamyslet, jaká rizika ve vašem podnikání hrají velkou roli, komu můžete uškodit? Splést se může přeci každý. Od jednatele po posledního skladníka. Mnohé z takto způsobených škod může hradit pojišťovna - budete-li mít správně nastavenou pojistku, vybraný vhodný produkt. Rozdíly ve výlukách mezi pojišťovnami jsou značné, sami budete překvapení.

Napište nám

icon-service-01

Poradenství a konzultace v oblasti zaměstnaneckých výhod

Členství v profesní asociaci nám dává výhodu ve znalosti nejen platné legislativy, ale i v odhadu zákonných změn v budoucnosti. Můžeme tedy s manažery firem konzultovat nejen současné nastavení zaměstnaneckých benefitů, ale plánovat s nimi jejich parametrizaci do budoucna s ohledem na personální politiku firmy. Situace na trhu práce není jednoduchá a tak by audit současného řešení měl být nutným předpokladem budoucích rozhodnutí každého odpovědného manažera. Můžeme být profesionálním průvodcem tohoto auditu s přesahem až do oblasti daňového poradenství.

Napište nám

Poradenství a konzultace v oblasti zaměstnaneckých výhod
Individuální finanční servis o klíčové zaměstnance firmy
icon-service-02

Individuální finanční servis o klíčové zaměstnance firmy

Oblast konzultací k zaměstnaneckým výhodám chápeme dostatečně široce a zahrnujeme do nich i individuální péči a pravidelný servis o klíčové zaměstnance firmy.  Myšlenky finančního plánu a privátního investičního poradenství v předem dohodnutých oblastech za zajímavých podmínek z naší strany zaujaly řadu manažerů a jsme samozřejmě rádi, že se budování dlouhodobých vazeb daří a není to jen o finančním servisu.

Napište nám

icon-service-01

Poradenství pro financování vašich firemních záměrů

Používá vaše firma pro financování svého rozvoje především bankovní financování, které je levné, ale někdy skřípe a ne vše se daří zafinancovat. Máme přehled o tom, které banky a jak se staví k různým podnikatelským záměrům. Pomůžeme svou konzultací a zkušenostmi z příprav emisí korporátních dluhopisů přemýšlet i o alternativách.

Napište nám

Poradenství pro financování vašich firemních záměrů
Poradenství pro depozitní produkty
icon-service-02

Poradenství pro depozitní produkty

Má vaše firma dočasně volné finanční prostředky, třeba pro záměr, který bude realizovat v nedaleké budoucnosti? Hledáte pro ně přijatelné zhodnocení? Monitorujeme trh možností pro podnikatelská depozita už od řádu statisíců korun.

Napište nám

icon-service-01

Podnikatelské záměry zabalené do struktury fondu kvalifikovaných investorů

Máte podnikatelský záměr, který je pro vás příliš velký a rádi byste proto do něj vzali další investory? Od června 2016 je možné do fondů kvalifikovaných investorů investovat už od jednoho milionu korun a legislativa umožňuje spousty způsobů pro využití této struktury.

Napište nám

Podnikatelské záměry zabalené do struktury fondu kvalifikovaných investorů
Správa nemovitostí
icon-service-02

Správa nemovitostí

Dlouhodobě spravujeme našim klientům jejich osobní finance. Vyznáme se ve financování záměrů kolem nemovitostí. Překvapí proto, že jsme si před lety poprvé zkusili i správu nemovitosti? Dnes ji děláme na profesionální úrovní jako pevnou součást našich služeb pro celou řadu menších i větších bytových domů. Nejste spokojeni se svým současným správcem? Zeptejte se nás, jak si představujeme servis spojený se správou domu my.

Napište nám

Magazín tipů a triků pro Vaše finance

Máte dotaz? Napište nám

Jméno a příjmení
Váš e-mail *
Telefon
Oblast zájmu *
Zpráva