Povinné ručení na elektrokoloběžky a elektrokola - mýty a skutečnost v novém zákoně o povinném ručení

20. 11. 2023

Česká republika jako členský stát EU musí nejpozději do 23.12.2023 přijmout nový zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, zkráceně o povinném ručení. Pojďme si tedy shrnout, jaké změny nás jako motoristy od tohoto data čekají.

Navýšení minimálních limitů

Pojistné plnění má limit v určité výši. Jednoduše to znamená, že pojišťovna za pojistnou událost, kterou jste způsobili (například nehodu), vyplatí finanční obnos maximálně v té výši, jakou jste si nastavili. Minimální výši stanovuje zákon, v tuto chvíli je nastavena na 35 milionů korun. Podle nového zákona se tato minimální výše zvedne na 50 milionů.

Pokud máte nyní pojistný limit 35 milionů korun, jsou to peníze vyplacené osobě, která si z nehody nese vážnou zdravotní újmu. Dotyčný se musí léčit dlouhodobě, případně může být upoután na invalidní vozík, nebo došlo k jeho usmrcení. Občas se stává, že z těchto důvodů limity pojistného plnění nemusí stačit. Limity jsou udávány s dvěma čísly, například 35/35. To znamená, že jde o limit 35 milionů na újmu na zdraví a 35 milionů na újmu na majetku. Čím vyšší máte limity, tím dražší je pojištění, ale o to více můžete být v klidu v případě pojistné události.

Podle nového zákona se zvýšený minimální limit 50 milionů korun v případě újmy na zdraví nebo úmrtí bude vztahovat na každou postiženou osobu, zatímco limit na majetkovou škodu bude na jednu škodní událost bez ohledu na počet postižených osob. Důvod navýšení je jednoduchý - kvůli navýšení cen za materiál, práci a zdravotní péči. Stále častěji se totiž stává, že 35 milionů v případě vážné nehody skutečně nemusí stačit.

Pojišťovny samy automaticky navýší limit těm klientům, kteří mají sjednané pojistné plnění jen ve výši 35 mil. Kč, sami pro to nemusí dělat vůbec nic.

Rozšíření okruhu vozidel, za která bude nutné platit povinné ručení

Povinnost sjednat povinné ručení se má nově vztahovat na motorová vozidla, jejichž maximální konstrukční rychlost je vyšší než 25 km/h (maximální rychlost v provozu určená výrobcem). Rovněž také na vozidla s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 14 km/h, pokud je jejich provozní hmotnost větší než 25 kg. Pojišťovací povinnost se začne vztahovat i na tzv. přípojná vozidla.

Pojištění se dotkne i vozidel, která nejsou primárně určena k provozu na pozemních komunikacích a zároveň splňují výše uvedené technické parametry. Která to jsou?

  • elektrické koloběžky
  • zahradní traktůrky (výjimka bude pro provoz na soukromém pozemku provozovatele)
  • segway
  • golfová vozítka
  • sněžné skútry a rolby

Výjimku z povinnosti platit povinné ručení budou mít invalidní vozíky, a také elektrokola vybavená pomocným pohonem, jehož hlavním účelem je pomoc při šlapání, což je drtivá většina v Česku provozovaných elektrokol. Pokud tedy vlastníte elektrokolo a občas si šlápnete, nic se pro Vás nemění.

Povinnost platit pojistné bude mít provozovatel

Povinnost platit povinné ručení se nově bude vztahovat na provozovatele vozidla, tedy toho, kdo s autem skutečně jezdí, nikoli na jeho majitele, jako tomu bylo doposud. U většiny aut je to stejná osoba, ale např. u leasingu je majitelem leasingová společnost a provozovatelem klient leasingu. Zjednodušeně: pokutu za nepojištěné vozidlo dosud platil majitel, nově ji bude platit provozovatel.

Konec papírové zelené karty

Ruší se také tzv. zelená karta, kterou se dosud prokazuje zaplacení povinného ručení například při silniční kontrole na území Česka. Kontroly budou nadále probíhat jen digitálně. Tato změna bude ovšem platná až od 1.7.2024. POZOR! Povinnost prokazovat se zelenou kartou má však skončit pouze na území ČR. Při cestě do zahraničí tak řidiči musí mít stále u sebe papírovou zelenou kartu.

Pojistné nebude možno platit zpětně

Ruku v ruce s digitalizací zelené karty přichází další změna ohledně placení pojistného. V současnosti se již většina smluv nesjednává podpisem, ale zaplacením první platby. Dnes platí, že i když se pojistník s platbou opozdí pár dní po sjednaném počátku pojištění, nic se neděje a pojištění po zaplacení platby platí tak, jak bylo ujednáno. Nově to již od 1.7.2024 nebude možné. Pokud zaplatí později, pojištění buď vůbec nevznikne nebo se posune počátek pojištění až na okamžik, kdy platba skutečně pojišťovně došla. Bude záležet na podmínkách konkrétní pojišťovny, jaký způsob pro „platební opozdilce“ zvolí.

Nové vymezení provozu vozidla

Podle návrhu zákona se nyní začne provoz vozidla pro účely pojištění odpovědnosti vykládat jako: „Jakékoliv použití vozidla odpovídající jeho obvyklé funkci jako dopravního prostředku, a to bez ohledu na terén, ve kterém je vozidlo použito, a na to, zda stojí, nebo je v pohybu.“

Funkce dopravního prostředku se má vykládat jako činnost, která umožňuje vědomou přepravu osob, nákladu nebo zvířat po pozemních komunikacích, a to i po těch, které k tomuto pohybu nejsou určeny. Ke krytí škod by tak mělo docházet i přesto, že bylo vozidlo použito mimo určenou komunikaci.

Větší odpovědnost za škody

Úprava také upřesní odpovědnost pro případy, kdy řidič například nechá nebezpečně stát nepojízdné vozidlo, a vytvoří tak překážku. Škody se budou platit z jeho pojištění.

Nadále ale platí, že při hrubém porušování předpisů po řidičích bude pojišťovna vyplacené peníze vymáhat. Platit ze svého bude také ten, kdo nemá řidičský průkaz, má zákaz řízení či řídí auto neoprávněně, například firemní vůz bez povolení.

Může se stát, že se rozšíří počet předmětů, za které se bude platit pojištění, i množství výluk. Nárok pojišťoven je podmíněn příčinnou souvislostí mezi vznikem škody a porušením uvedené povinnosti. Například nepřezuté pneumatiky či propadlá STK tak ještě nestačí k tomu, aby pojišťovna neplnila.

V novém zákoně však příčinná souvislost mezi vznikem škody a nevyhovujícím technickým stavem vozidla nebo vozidlem, jehož technická způsobilost k provozu nebyla schválena, již uvedena není. Oproti dnešnímu stavu tak už za vás pojišťovna nezaplatí, resp. bude po vás vymáhat, například i škody, které způsobíte vozidlem s poškozeným osvětlením, prasklým či poškozeným čelním sklem, poškozenou karoserií, špatnými či ojetými pneumatikami. A to i v případě, kdy tato pochybení neměla na vznik škody žádný vliv.

Již dnes je tak dobré dávat při sjednání pojištění přednost smlouvám, které mají příčinnou souvislost přímo uvedenu v podmínkách pojištění pojištění. Férové pojištění může mít výluku na technický stav vozidla popsánu například jako: „vozidlo, které nebylo svým technickým stavem způsobilé k provozu na pozemních komunikacích a zároveň tato skutečnost měla přímou souvislost se škodou.“ Dosud byla tato věta důležitá pouze v havarijním pojištění, od příštího roku je třeba si ji ohlídat i v povinném ručení.

Nebudete-li si jisti svým povinným ručením z pohledu příčinné souvislosti či vlastníte-li třeba elektrokoloběžku a nevíte, zda ji pojistit či nikoli, obraťte se na nás na emailu pojisteni@kzfinance.cz, posoudíme Vaše zadání a navrhneme pro něj řešení.

 

Magazín tipů a triků pro Vaše finance

Máte dotaz? Napište nám

Jméno a příjmení
Váš e-mail *
Telefon
Oblast zájmu *
Zpráva