Penzijko po třetím čtení, starobní důchodci budou bez státního příspěvku, ten se navíc mění. Jednorázové ukončení zachováno.

16. 11. 2023

Změna ve výši státního příspěvku, jeho omezení pro starobní důchodce či zjednodušení přestupů ze starších transformovaných fondů do nového doplňkového penzijního spoření, to vše přináší novela koncepce finančního trhu, která byla v tomto týdnu schválena Poslaneckou sněmovnou. Co konkrétního přináší pro více jak 5 milionů účastníků?

Změny, kterými je nastartován mj. nový dlouhodobý investiční produkt (DIP), se dotknou i současného produktu třetího pilíře, tedy penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření. Novela zákona byla ve středu schválena Poslaneckou sněmovnou, očekávané projednávání Senátem a podpis prezidenta je jen předpokládanou formalitou, proto se můžeme podrobněji podívat, jak se dotkne téměř každého z nás.

Současný stav III.pilíře

Pojďme si nejprve shrnout stávající fungování „penzijka“ z pohledu státní podpory a daňových úlev. Pokud v něm chce člověk dostávat maximální příspěvek od státu, který nyní dosahuje výše 230 korun za měsíc, musí si sám (bez podpory zaměstnavatele) odkládat minimálně tisíc korun měsíčně.   Minimální výše příspěvku účastníka je přitom sto korun měsíčně. Při této výši měsíčního příspěvku ovšem nedostává žádnou státní podporu. Nárok na státní příspěvek má účastník až při měsíčním příspěvku minimálně 300 korun, a je ve výši 90 korun. Výše státního příspěvku se přitom odvíjí od výše měsíčního příspěvku účastníka – jak již bylo zmíněno, maximální výše státního příspěvku dosáhne účastník při spoření tisíc korun měsíčně a více. Za současných podmínek mohou tento státní příspěvek čerpat i lidé, kteří jsou již nyní ve starobním důchodu. Není pro něj ani žádné věkové omezení.

Zopakovat si můžeme i současné daňové aspekty třetího pilíře. Pokud člověk chce využívat i maximálních daňových výhod a snížit si tak roční daňový základ, musí celkově odkládat minimálně 3000 korun měsíčně ve vlastním příspěvku. Ročně tak lze odečíst od základu daně až 24 tisíc korun.

Při využití maximálního státního příspěvku a dále daňových výhod může roční zvýhodnění účastníka penzijního spoření (tedy penzijního připojištění i doplňkového penzijního spoření) dosáhnout až částky 6.360 korun.

V současné době platí dva limity pro daňovou uznatelnost finančních produktů, a to konkrétně limit 24 tisíc korun na penzijní spoření a 24 tisíc korun na životní pojištění (s výjimkou čistě rizikového pojištění). Zákon tak nyní stanovuje, kolik a kam maximálně si účastník může posílat, aby dosáhl plné daňové úlevy.

Přispívat může účastníkovi také zaměstnavatel, příspěvky zaměstnavatele jsou daňově uznatelným nákladem. Příspěvky zaměstnavatele do výše 50 000 korun (v součtu za oba státem podporované produkty) jsou osvobozeny od placení zdravotního i sociálního pojištění.

Minimální doba spoření, kterou musí účastník dodržet, při splnění ostatních kritérií, je nyní 5 let (60 měsíců).

Co vše se změní ve státní a daňové podpoře

Počínaje prvním lednem 2024 spatří světlo světa dlouhodobý investiční produkt a zákonodárce se rozhodl sjednotit podmínky daňové uznatelnosti jeho i dvou stávajících řešení.  Od ledna 2024 si tak každý může z daní odečíst celkem 48 tisíc korun vlastních příspěvků a je na každém, kolik na který produkt to bude. Místo dvou limitů tak zůstává limit jediný. U příspěvku zaměstnavatele zůstává limit 50 tisíc korun od jednoho zaměstnavatele, který ovšem může každý kromě současného řešení v rámci příspěvků na penzijní spoření a životní pojištění použít i na podporu svého DIP.  

Změny doznala i přímá státní podpora. U životního pojištění a DIP se neposkytuje, týká se penzijního spoření. Dosavadní praktika, že se výše státního příspěvku poskytuje v různé procentuální výši padá, nově bude podpora sjednocena na úrovni 20 procent – současně se ale zvyšuje minimální úložka pro přiznání této podpory – ze tří stovek na 500 korun. Pro pětistovku vlastního příspěvku tak bude podpora rovná stokoruna. Maximální příspěvek od státu bude poskytován ve výši 340 korun měsíčně, který odpovídá vlastní úložce 1700 korun. Chcete-li mít v nových podmínkách maximální státní podporu, musíte dát penzijní společnosti vědět a navýšit si vlastní příspěvek aspoň na těch 1700 korun.

Penzijní spoření má sloužit pro zajištění dodatečných ´příjmů na důchod, proto se změna týká i starobních důchodců. Komu byl starobní důchod přiznán, tomu už státní podpora nebude poskytována. A to i na již uzavřených smlouvách. A pozor, stát i penzijní společnosti se na tyto změny ve státním příspěvku musejí připravit, proto veškeré změny, které se ho týkají, budou účinné až od 1.7.2024. První polovina roku 2024 proto poskytne starobním důchodcům dostatek času na přemýšlení, zda v produktu setrvat i v případě, že za své příspěvky nedostanou žádnou státní podporu. Pro volbu zůstat hraje jednak lhůta 60 měsíců pro přiznání již zálohově přiznané státní podpory a jednak i pro někoho důležitá možnost volby určené osoby v případě jeho smrti, kdy naspořené prostředky nevstoupí do dědického řízení. V případě ukončení smlouvy se nikdo nemusí bát, že mu prostředky nebudou vyplaceny jednorázově. Mediálně propíraná možnost čerpat prostředky z penzijního spoření pouze rentou (na starých i nově založených smlouvách) nebyla Sněmovně vůbec předložena.

Mezi další schválené novinky patří prodloužení spořící doby ze 60 na 120 měsíců, přičemž tato lhůta platí pouze pro nově uzavřené smlouvy, které nevznikly převodem smluv z jiné penzijní společnosti, případně převodem ze starého penzijního připojištění. V těchto případech se spořící doby sčítají. Mezi významná zjednodušení pro účastníky i distribuci je pak skutečnost, že od ledna 2024 půjde přejít do jiné penzijní společnosti přímo ze starého transformovaného fondu. Dosud to bylo ve dvou krocích a trvalo to několik měsíců.

Závěrem

Lze předpokládat, že schválené legislativní změny podstatně ovlivní další rozvoj třetího pilíře. Dostává konkurenci v podobě dlouhodobého investičního produktu (DIP), který může být zejména pro mladé atraktivní. Domníváme se, že konkurence není nikdy na škodu. Ve světle těchto změn doporučujeme každému, aby se zamyslel nad svým řešením zajištění na důchodový věk a zvážil i nově nabízené možnosti. Současně nedoporučujeme zbrklé rušení stávajících produktů bez důkladné analýzy svých požadavků a potřeb. Jsme samozřejmě připraveni být v tom nápomocni, napíšete-li nám na email investice@kzfinance.cz

Magazín tipů a triků pro Vaše finance

Máte dotaz? Napište nám

Jméno a příjmení
Váš e-mail *
Telefon
Oblast zájmu *
Zpráva