Jak pojistit pronajímaný byt

3. 11. 2020

Cihla je cihla, říká se s oblibou v české kotlině a obliba pořizování nemovitostí jako investice stále stoupá. Bytů určených k pronájmu rapidně přibývá, a to i přes současný covidový výpadek krátkodobých pronájmů typu Airbnb. Tomu se samozřejmě přizpůsobují i aktuální nabídky pojišťoven. Na to, jak pojistit takovou nemovitost, je dobré se podívat ze dvou úhlů – z pozice pronajímatele a nájemníka.

Byt pronajímám nájemníkovi

Pronajímatel jako majitel bytu by měl mít sjednáno pojištění nemovitosti, na které se občas zapomíná. Vždy je dobré si přitom ověřit, jak je tento byt pojištěn v rámci pojištění bytového domu a počítat s tím, že pevné stavební součásti bytu nemusí být v tomto pojištění zahrnuty.

Z pojištění nemovitosti jsou kryta základní pojistná nebezpečí (např. požár nebo výbuch plynu), vodovodní škody, přepětí či zkrat. Toto pojištění se vztahuje i na pevná příslušenství (stavební součásti) – na vestavěnou kuchyňskou linku nebo skříně, okna a dveře. Dále je dobré mít pokryto riziko vandalismu a některé pojišťovny nabízí i ochranu před ušlým nájmem. Příkladem může být neobyvatelnost bytu z důvodu vytopení sousedem, kdy se nemusíte spoléhat na to, že je tento soused pojištěn či se složitě domáhat náhrady za způsobenou škodu. Aby byla tato pojistná událost kryta z pojištění, pronajímatel musí doložit nájemní smlouvu, doklad o výši škody a důkaz, že nájemné byl již po nějakou dobu placeno.

Pokud má pronajímatel v bytě nějaké zařízení, vyplatí se mu pojištění pronajímané domácnosti. Některé pojišťovny mají přitom speciální produkty na pronajímané byty, kdy věci pronajímatele mohou být pojištěny i v rámci pojištěné nemovitosti.

Pronajímatel by určitě neměl zapomenout na pojištění odpovědnost z vlastnictví nemovitosti. Z tohoto pojištění by byly např. hrazeny škody způsobené požárem kvůli zkratu v elektrických rozvodech, nebo vodou z prasklého potrubí ve zdi. Nevyplatí se spoléhat na pojistku celého bytového domu, závada, která může být příčinou pojistné události, může mít svůj původ v příslušenství k bytu a nikoli ke společným částem domu a majitele bytu tak čeká nepříjemné překvapení.

Pronajal jsem si byt

Nájemníkovi se určitě bude hodit pojištění domácnosti. Pojištění kryje vybavení, které mu patří (jeho nábytek, ošacení, spotřebiče). Zařízení, které v bytě nechal pronajímatel, však tímto pojištěním kryto není. U některých pojistných produktů ale existuje možnost, jak si dopojistit újmu způsobenou na věcech pronajatých či zapůjčených. K ochraně těchto věcí se vyplatí pojištění občanské odpovědnosti v běžném občanském životě.

Pojištění v běžném občanském životě doporučujeme opravdu každému. Z tohoto pojištění se totiž mohou hradit nejen škody způsobené nájemníkem jiným osobám (např. vytopeným sousedům), ale i újmy způsobené v běžném občanském životě (třeba i na kole či na lyžích). Zvláště lidé s aktivním pohybem by měly vnímat toto pojištění jako maximálně užitečné.

Co ještě pojišťovny umí

Aby měl pronajímatel jistotu, že bude jeho majetek v bezpečí, může do nájemní smlouvy zanést povinnosti nájemníka uzavřít pojištění občanské odpovědnosti. Nikde však nemá jistotu, že pojištění bude nájemník pravidelně platit. Proto některé pojišťovny nabízejí možnost pojistit nájemníka bez jeho vědomí v rámci odpovědnosti pronajímatele bez konkrétního určení nájemce. Toto pojištění je vhodné zejména pro byty, kde se nájemníci často střídají. V rámci toho pojištění je pojištěna i odpovědnost nájemníka vůči jiným osobám. Odpovědnost nájemníka vůči pronajímateli se pak vztahuje pouze v případě škod z titulu požáru, výbuchu či vodovodních škod. V tomto případě platí podmínka, že pronajímatel nemá příjem z pronájmu vyšší než 500 000 Kč ročně, pojištění je tedy určené především pro „neprofesionální“ pronajímatele jednoho či dvou bytů.

Výběr vhodného produktu

Na trhu s pojištěním občanského majetku operuje více jak desítka pojišťoven. Nelze bohužel jednoznačně ukázat na tu, která se pro pojištění investičních bytů hodí nejlépe. Ďábel je jako častokrát skryt v detailech, proto záleží především na dobře zpracovaném zadání a popisu možných rizik, které povedou k výběru nejvhodnějšího produktu. Posuzovat je přitom nutné i nestandardní výluky.

Rádi Vám s nalezením optimálního řešení pomůžeme, představíme varianty, vysvětlíme rozdíly a smlouvu uzavřeme. Vše bezpapírově a on line. Stačí nás kontaktovat na adrese lutonska@kzfinance.cz nebo na telefonu 735 757 460.

 

 

 

Magazín tipů a triků pro Vaše finance

Máte dotaz? Napište nám

Jméno a příjmení
Váš e-mail *
Telefon
Oblast zájmu *
Zpráva