Zajištění stáří

 

Zajistit se finančně na klidné prožití stáří považujeme za naprosto zásadní cíl každého našeho klienta. Česká republika je v současné době na jednom z předních míst na světě v žebříčku závislosti svých důchodců na státním důchodu z průběžného systému. Z pohledu dalšího demografického vývoje je tak zřejmé, že pro udržení funkčního důchodového systému je možné zvolit dvě cesty – zvýšit daně a dále zvyšovat věk odchodu do důchodu - tím zachovat či jen nepatrně snížit tzv.náhradový poměr, ze kterého se vypočítává starobní důchod z průběžného systému nebo výplatu důchodů do budoucna rozložit na více zdrojů – pilířů.

I tak bude nutností se kromě státem organizovaného důchodového zabezpečení částečně spolehnout na vlastní síly, pokud sníte o slušném důchodu. Neexistuje žádný jednoduchý koncept na výnosné spoření na penzi, zvláště na pozadí současných ekonomických problémů v Evropě. Doporučujeme proto sestavit vhodný mix produktů. V něm by měly být zastoupeny jak produkty podporované státem (státním příspěvkem, daňovou úlevou) a státem zároveň omezované (povinné spoření do 60 let věku apod.) , tak produkty naprosto flexibilní co do výše ukládané částky i možnosti částečných či úplných předčasných výběrů. 
 

V námi navrženém mixu produktů na zajištění stáří tak budete mít jak konzervativnější produkty investující převážně do státních dluhopisů (transformované penzijní připojištění) tak dynamické podílové fondy kupující za vaše měsíční úložky akcie po celém světě. 

Reforma důchodů

Od 1.ledna 2013 by měla vstoupit v platnost důchodová reforma, která posvěcuje rozložení vyplácených důchodů na více pilířů. Co to pro každého z nás znamená?

Dosavadní průběžný důchodový systém bude doplněn dobrovolným důchodovým spořením, které dá obyvatelům naší republiky možnost spořit si na svém individuálním účtu.

První pilíř

Reforma ovšem úplnou revoluci nepřináší. Dosavadní průběžný systém bude zachován v podobě prvního pilíře, který zůstane i nadále povinným a do kterého budou ti, kteří si nezvolí možnost spořit v dobrovolném důchodovém spoření, přispívat pořád 28 procenty sociálního pojištění. V tomhle systému se nadále nic nedědí, důchod bude vyplácet stát podle aktuálních výměrů po dosažení státem stanoveného důchodového věku. 

Druhý pilíř

Změna se ovšem dotkne těch, kteří se rozhodnou vstoupit do dobrovolného druhého pilíře. Bude jim krácen příspěvěk ze sociálního pojištění do průběžného prvního pilíře na 25 procent s tím, že zbývající tři procenta mohou poukazovat do vybraného důchodového fondu v rámci druhého pilíře. K tomu si ovšem musí ještě připlatit, a to celá dvě procenta ze své hrubé mzdy. Těchto pět procent bude investováno dle investiční strategie, kterou si sami vyberou, a to od konzervativní až po dynamickou. Naspořené prostředky jsou v tomto případě předmětem dědictví.
Druhý dobrovolný pilíř, tedy spoření do důchodových fondů, je úplně novým produktem. Každý občan České republiky starší 18 let, který je účasten sociálního pojištění, si bude muset položit otázku, zda do něj vstoupí či nikoli. Bezprostředně se to bude v příštím roce týkat všech, kteří již dovršili 35 let věku. Ti budou mít na rozhodnutí pouze první pololetí roku 2013. Mladší se pak mohou rozhodovat déle, u nich však platí, že přihlásit se do tohoto systému mohou jen před dovršením 35 let věku.
Druhý pilíř je sice dobrovolný, nicméně po vstupu do něj se stává povinnou součástí sociálního zabezpečení jeho účastníků. Nemůžou jej zpětně opustit ( s výjimkou smrti) , aniž by dosáhli důchodového věku a podepsali smlouvu o pojištění důchodu. Ani po dosažení důchodového věku však naspořené prostředky nemohou čerpat jednorázově, pouze formou renty a to minimálně na dvacet let. Určitě se proto vyplatí o vstupu do důchodového spoření důkladně popřemýšlet. Důležitými faktory jsou především věk a příjmy potenciálního účastníka. Platí, že čím je člověk mladší, tím je jeho potenciál akumulovat prostředky na individuálním účtu v rámci druhého pilíře vyšší a jeho účast ve spoření tak smysluplnější. Podobné je to s příjmem – čím větší část těch 5 procent ze mzdy je, tím vyšší úložky na svém účtu dosáhne. 

Třetí pilíř

Už od roku 1994 funguje osvědčený produkt, kterým je penzijní připojištění. Jeho účastníci si zvykli na státní příspěvky a v mnoha případech i na příspěvky zaměstnavatele, pro kterého je forma příspěvků svým zaměstnancům výhodná z pohledu placení daní i odvodu pojistného. A právě penzijní připojištění se stalo třetím pilířem důchodového zabezpečení. Po změně názvu si budeme sice zvykat na doplňkové penzijní spoření do účastnických fondů, ale důležité parametry tohoto produktu byly zachovány nebo ještě mírně vylepšeny v zájmu zvýšení vlastních příspěvků účastníků. Naspořené prostředky ve třetím pilíři jsou taktéž předmětem dědictví.
Účast ve třetím pilíři, tedy v současném penzijním připojištění, bude i nadále dobrovolná. Svobodně rozhodnout se i nadále budeme moci ohledně výše vlastního příspěvku, ale zatímco do letoška stát přispíval maximálně 150 korun měsíčně na 500 korun vlastního příspěvku a výše, od příštího roku se maximální hranice státního příspěvku zvýší dokonce na 230 korun, který obdržíte, budete-li spořit minimálně tisíc korun měsíčně. Nový zákon sjednocuje výši státního příspěvku jednak na všechny dosavadní typy smluv o penzijním připojištění, tedy i na smlouvy uzavřené do roku 1999, u kterých byl ještě nárok na starobní penzi v 50 letech věku a jednak i na smlouvy uzavírané po 1.lednu 2013, tedy už na smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. 
 

Výše vlastního příspěvku
Státní příspěvek do 31.12.2012
Státní příspěvek od 1.1.2013
100,- Kč
50,- Kč
0,- Kč
200,- Kč
90,- Kč
0,- Kč
300,- Kč
120,- Kč
90,- Kč
400,- Kč
140,- Kč
110,- Kč
500,- Kč
150,- Kč
130,- Kč
600,- Kč
150,- Kč
150,- Kč
700,- Kč
150,- Kč
170,- Kč
800,- Kč
150,- Kč
190,- Kč
900,- Kč
150,- Kč
210,- Kč
1000,- Kč
150,- Kč
230,- Kč

Zpozornět by ale měli všichni současní účastníci penzijního připojištění, kteří si přispívají méně jak 300 korun měsíčně. Od ledna 2013 již stát nebude na tyto smlouvy přispívat, minimální hranice pro příspěvky státu byla zvýšena ze 100 na 300 korun. Zachovány zůstavají daňové úlevy, a to nadále až do výše 12 000 korun ročně a také možnost jednorázového vyrovnání, tedy jednorázového výběru naspořených prostředků.
I když se výše státních příspěvků na „nové“ a „staré“ smlouvy o penzijním připojištění nebudou nijak lišit, přeci jen lze najít pár rozdílů mezi tím, co za smlouvy lze uzavřít ješte letos, a to nejpozději do 30.listopadu 2012 a co za smlouvy půjde uzavřít po 1.lednu 2013. V prosinci 2012 bude totiž penzijní připojištění uzavřeno, bude se chystat na transformaci a nepůjdou uzavírat již nové smlouvy ani žádat o dávky (výplaty penzí).
Třetí pilíř se tak rozdělí. Část jeho účastníků – těch, kteří již penzijní připojištění mají založeno nebo si jej založí do konce listopadu 2012 – bude mít prostředky v tzv. transformovaném fondu a část účastníků pak v nově založených účastnických fondech. Od 1.ledna 2013 pak sice budou umožněny přestupy, ale pouze jedním směrem – z transformovaného fondu do některého z nových účastnických fondů. Tyto nové fondy pak budou mít podobně jako nové důchodové fondy druhého pilíře různé investiční strategie, od téměř bezrizikových až po dynamické slibující potenciál vyšších výnosů.
Kdo ovšem před nejistým výnosem a rizikem preferuje jistotu a garanci kladného každoročního zhodnocení, měl by volit závětří transformovaného fondu. A pokud ještě nemá penzijní připojištění založeno, neměl by váhat. Transformovaný fond určitě nebude aspirovat na nějaká závratná zhodnocení, konzervativním (a starším) klientům pak poskytne potřebný klid a jistotu před důchodem.

Proč mít transformovaný fond (uzavření smlouvy do 30.11.2012)
 • Jistota každoročního kladného zhodnocení
 • Výsluhová penze – po 15 letech spoření možnost výběru až 50 % naspořených prostředků
 • Odbytné již po 12 měsících
 • Možnost volby po 1.1.2013 – zda zůstat nebo přestoupit do účastnického fondu
Účastnický fond (uzavření smlouvy po 1.1.2013)
 • Kolísání hodnoty majetku, není garance každoročního kladného zhodnocení
 • Není výsluhová penze
 • Odbytné až po 24 měsících
 • Nemožnost přestoupit do starého transformovaného fondu
Co je pro oba typy fondů ve III.pilíři společné
 • Výše státních příspěvků
 • Možnost daňových úlev
 • Možnost jednorázového vyrovnání
 • Nárok na starobní penzi v 60 letech věku
 • Minimální doba spoření 60 měsíců
Daňové sazby při výplatě penzí a dávek

Typy výplaty

 

Příspěvky účastníka a státní příspěvky

 

Výnosy fondu

 

Příspěvek zaměstnavatele

Penze

 

0%

 

15%

 

0%

Jednorázové vyrovnání

 

0%

 

15%

 

15%

Odbytné

 

0%

 

15%

 

15%

Dědictví

 

0%

 

15%

 

15%

Daňové zvýhodnění
Účastník

- účastník, fyzická osoba si může odečíst od svého ročního základu daně z příjmů část   zaplacených příspěvků, pokud si sám spoří na penzijní připojištění minimálně 6 000 ročně. 
Maximální snížení základu daně činí 12 000 Kč při ročním úhrnu příspěvků účastníka ve výši 
18 000 Kč,
- na smlouvu penzijního připojištění lze zasílat mimořádné vklady z důvodu daňových odečtů,
- účastník obdrží od penzijního fondu potvrzení pro daňové účely,

Zaměstnavatel

- zaměstnavatel, pokud přispívá svým zaměstnancům - účastníkům, si může do daňově uznatelných nákladů zahrnout jakoukoliv částku (a tím si snížit svůj základ pro výpočet daně z příjmů).

- zaměstnanci - účastníku, kterému takto přispívá zaměstnavatel, bude osvobozen od daně z příjmů příspěvek zaměstnavatele až do výše 24 000 Kč ročně.

 

Pokud budete chtít poradit nebo uzavřít penzijní připojištění, obracejte
se na Ing. Marka Janštu, e-mail: jansta@kzfinance.cz.  

 

Využijte poradny našeho specialisty na penzijní připojištění:

Využijte naší poradny - pošlete nám dotaz, odpovíme Vám!