Veřejné zakázky

 

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVANÉ OBCÍ

 

Komplexní zajišťování zadávání veřejných zakázek v oblasti financování obcí
 
 • zadávání veřejných zakázek v plném rozsahu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

 • novela zákona:

- přináší zadavatelům mnoho administrativních a procesních povinností, které jsou pro řádný průběh soutěže nezbytné

- rozšiřuje rozsah úkonů, proti nimž lze podat námitky ze strany dodavatelů (finančních institucí)

 • nabízíme naše specializované služby zaměřené na zdárný průběh celého zadávacího řízení až k uzavření smlouvy s uchazečem, který podal nejvýhodnější nabídku

 • v roli  zastupujícího zadavatele (obce) zajistíme veškeré činnosti spojené s legislativou veřejných zakázek v oblasti financování obcí.

   

Seznam činností:
 • zpracujeme zadávací dokumentace včetně všech příloh

 • zpracujeme a zveřejníme Oznámení zadávacího řízení na Centrální adrese a v případě nadlimitních veřejných zakázek i v Úředním věstníku Evropské unie

 • předáme  zadávací dokumentace uchazečům o veřejnou zakázku (komunikujeme s uchazeči, odpovídáme na jejich dotazy dle podmínek zákona)

 • přijímáme nabídky uchazečů  

 • připravíme všechny potřebné dokumenty pro jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami

 • připravíme všechny potřebné dokumenty pro jednání komise pro posouzení hodnocení nabídek

 • zpracujeme protokoly z jednání komisí včetně  Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek

 • rozešleme oznámení přidělení veřejné zakázky všem uchazečům

 • řešíme i námitky uchazečů dle podmínek zákona

 • zveřejníme výsledky zadávacího řízení formou Oznámení o zadání zakázky na Centrální a v případě nadlimitních veřejných zakázek i v Úředním věstníku Evropské unie

 • zkompletujeme pro zadavatele všechny dokumenty ze zadávacího řízení pro archivaci zadavatele

Proč se zastupovat při zadávání veřejných zakázek?

Pověřením odborné společnosti organizací zadání veřejné zakázky má zadavatel zajištěn bezchybný průběh zadávacího řízení a provedení všech nutných úkonů k řádnému ukončení zadání. 

 

Proč právě KZ FINANCE, spol. s r.o.? 

 • společnost z regionu Kroměřížska
 • finanční společnost s tradicí již od r. 1997
 • zkušenosti se zadávacím řízení veřejných zakázek u obcí
 • reference:

                 Město Kroměříž – www.mesto-kromeriz.cz (2007 a 2010)

                 Město Otrokovice – www.otrokovice.cz (2009)

 

V případě zájmu kontaktujte Ing. Ivonu Vojtušovou, tel.: 602 249 109, e-mail: vojtusova@kzfinance.cz

 

                            

 

·