USF

KZ FINANCE je spoluzakládajícím členem profesní organizace Unie společností finančního zprostředkování a poradenství. USF vznikla v červnu roku 2006.

Jedná se o neziskové profesní sdružení právnických a fyzických osob podnikajících na území České republiky v oblasti finančního zprostředkování a poradenství.

Cíle společností sdružených v USF:
  • Zlepšovat kvalitu služeb v oblasti finančního poradenství a zprostředkování na českém trhu.
  • Deklarovat standardy finančního poradenství a zprostředkování a důsledně dohlížet na jejich dodržování ze strany členů USF.
  • Pracovat na zlepšování podmínek pro výkon podnikání v oboru, a to jak v oblasti legislativní, tak v oblasti ekonomické.
  • Zastupovat subjekty sdružené v USF při jednání se státními a veřejnoprávními institucemi, ostatními profesními sdruženími na trhu a finančními institucemi – producenty finančních produktů.

 

V USF za společnost KZ FINANCE:

Ing. Ivona Vojtušová - člen rady

Ing. Miroslav Frajt - sekce investic

Ing. Marek Janšta - člen představenstva,vedoucí sekce investic

Kateřina Severin Eisenvortová - sekce pojišťovnictví