Představení

Naše poslání

Nikdo není tak bohatý, aby se nemusel o své peníze starat… Někdo to dokáže lépe, někdo hůře. Proto jsme tady s nabídkou odborných finančních služeb.

Společnost KZ FINANCE spol. s r. o. je nezávislý finanční poradce v oblasti poskytování finančních služeb jak pro fyzické osoby, tak i osoby právnické (firmy, obce...).

Zaměřujeme se na koncepční a dlouhodobá řešení jednotlivých finančních cílů, s klienty jsme stále a dlouhodobě v kontaktu, preferujeme dlouhodobé vztahy. Pravidelně sledujeme všechny novinky a změny českého finančního trhu a klienty o nich pravidelně informujeme. Informační otevřenost je alfou a omegou naší spolupráce s klientem.

Více jak patnáctiletou zkušeností jsme dospěli k závěru specializovat se na několik činností a ostatní řešit spíše na bázi outsourcingu, abychom mohli klientům garantovat potřebnou kvalitu a následnou péči.

Hlavními nosnými pilíři našeho podnikání jsou:

  • kvalitně poskytované investiční poradenství s důrazem na zajištění stáří včetně penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření) a tvorbu finanční nezávislosti (rentiérství) ,
  • poradenství pro oblast financování bydlení (hypoteční úvěry, úvěry ze stavebního spoření)
  • komplexní zajištění stávajících příjmů a majetkových hodnot (životní a úrazové pojištění, pojištění majetku), pojištění odpovědnosti a právní ochrany, pojištění podnikatelských rizik
  • obchod a poradenství v oblasti finančních produktů na internetu
  • zaměstnanecké výhody (employee benefits) – s důrazem na finanční produkty s příspěvkem zaměstnavatele včetně daňového poradenství v této oblasti 

 Naše vize

Chceme být partnerem na poli Vašich financí.

5 argumentů proč nás kontaktovat:

  • Třeba proto, že u nás klientovi jasně řekneme, z čeho vzniká naše odměna. Zadarmo přece nikdo pracovat nebude. A nemusí to přitom znamenat, že ji bude hradit přímo klient. Většina našich služeb je totiž pro klienta bezplatných.
  • Třeba proto, že kromě bezplatných služeb nabízíme i placené poradenství, kde má klient naprostou jistotu, že jeho motivace je shodná s naší. Děláme to přece všichni pro peníze.
  • Třeba proto, že nevěříme v zázračná jednoduchá řešení ušitá finančními institucemi přímo na míru komukoli a propagovaná halasně v médiích. Raději si dvakrát přečteme zadání každého našeho klienta než ho svěříme do spárů "lákavých nabídek". Motivace finančních institucí je přeci úplně jiná než motivace klienta.
  • Šestkrát je v uvedeném textu použito slovo klient. Není to náhodou, klient je ten, který potřebuje nás a my potřebujeme jeho. Proto pro nás je a bude péče o klienta alfou a omegou.
  • Pokud se Vám myšlenky naší práce zdají alespoň trochu sympatické, prosím podívejte se, jaké služby Vám můžeme poskytnout.