Obnovení vydávání a odkupování podílových listů fondu Pioneer – obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Představenstvo společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., IČ: 63078295, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ 18600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3049 (dále jen „Společnost“) dne 8.1.2010 rozhodlo o obnovení vydávání a odkupování podílových listů otevřeného podílového fondu Pioneer – obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen „Pioneer – obligační fond“).

Naprostá většina tuzemských fondů loni výrazně vydělala

Majetek Čechů uložený v tuzemských podílových fondech začal v březnu výrazně růst a za celý rok 2009 tak naprostá většina fondů investorům výrazně vydělala. Největší výnosy přinesly fondy, které držely rizikovější cenné papíry. Vyplývá to z informací databáze serveru iFondy.cz k 23. prosinci 2009.

Rok 2009: rok, na který se jen tak nezapomene

Když koncem roku 2008 přicházeli mnozí odborníci se svými odhady vývoje trhů v roce 2009, téměř žádný nebyl tak optimistický, jak ve skutečnosti vše dopadlo. Je pravdou, že v té době nikdo nemohl předpokládat, jak hluboká celá hospodářská krize bude a jak mohutně se do řešení pustí jednotlivé státy a centrální banky a hlavně jak se s těmito řešeními a rapidně rostoucím zadlužením jednotlivých zemí srovnají kapitálové trhy.

Dnes sice stále ještě nemůžeme hodnotit, jaké bude mít celosvětová hospodářská krize celkové dopady, jelikož tato krize stále ještě není u konce (i když mnohá čísla ukazují známky zlepšujícího se prostředí), ale na konkrétních číslech můžeme zhodnotit vývoj jednotlivých typů otevřených podílových fondů dle jejich investičního zaměření.

Klienti Prosperity musí počítat s omezeními v závěru roku

Technickou přestávku bude mít původně orlovská investiční společnost PROSPERiTA, která se v srpnu přestěhovala do reprezentativní budovy v centru Ostravy a mediálně známou se letos stala zejména v souvislosti se svým významným podílem v developerské společnosti Orco Property Group.

Objem majetku svěřený správcům aktiv dosáhl ke 30.9.2009 výše 733,42 miliard korun

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydává tiskovou zprávu o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody ve třetím čtvrtletí roku 2009. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval ke 30.9.2009 výše 733,42 miliard korun. Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 226,59 miliard Kč. Během třetího čtvrtletí roku 2009 tak majetek v podílových fondech vzrostl o 9,98 miliard korun, tj. 4,61 % (z 216,61 mld. Kč k 30.6.2009 na 226,59 mld. Kč k 30.9.2009). Na tomto růstu se opět podílel růst trhu a zhodnocení aktiv fondů.

Prosperitě se v novém sídle daří

Orlovská investiční společnost, známá také jako významný akcionář Orco Property Group, se přestěhovala do dřívějšího bankovního domu1 v centru Ostravy. Současně dokázala využít nedávných rekordních růstů cen akcií. Za zhruba měsíční období zaznamenal kurz podílových listů podílového fondu PROSPERiTA – OPF globální růst o více než 11 procent.

Objem majetku svěřený správcům aktiv dosáhl ke 30.6.2009 výše 704,65 miliard korun

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydává tiskovou zprávu o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody ve druhém čtvrtletí roku 2009. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval ke 30.6.2009 výše 704,65 miliard korun. Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 216,61 miliard Kč. Během druhého čtvrtletí roku 2009 tak majetek v podílových fondech vzrostl 3,62 miliard Kč, tj. o 1,70% (z 212,99 mld. Kč k 31.3.2009 na 216,61 mld. Kč k 30.6.2009). Na tomto růstu se nicméně více podílel růst trhu a zhodnocení aktiv fondů.

Investoři žádají jistotu namísto zisků

Z výsledků reprezentativní studie Investment Barometer*, uskutečněné společností GfK Custom Research pro The Wall Street Journal Europe, vyplývá, že hlavní prioritou soukromých investorů v Evropě a USA je bezpečí jejich investic a tomuto záměru jsou ochotni obětovat i mírné zisky. Průměrně polovina Evropanů a téměř sedm z deseti Američanů proto investovalo peněžní prostředky do spořicích účtů. Současně se na obou kontinentech snížil podíl osob, které si žádné peníze neukládají.

Fondy začaly od března vynášet, hlavně ty akciové

Majetek Čechů uložený v tuzemských podílových fondech začal v březnu růst. Největší výnosy přinesly fondy, které drží akcie.

KZ Finance: Z podílových fondů letos odteklo 16,2 miliardy Kč

Češi se i letos zbavují svého majetku v podílových fondech, ale tempo poklesu se postupně snižuje. V prvním pololetí převážily odkupy jejich podílů nové prodeje o zhruba 16,2 miliardy Kč. Z toho ve druhém čtvrtletí to bylo o tři miliardy Kč. Nejhorší je situace u fondů peněžního trhu, ze kterých odplynulo 11,9 miliardy Kč. Peníze přibyly jen v dluhopisových fondech. ČTK byla informována společností KZ Finance, o neúplnosti dat Asociace pro kapitálový trh.

Syndikovat obsah