Jak pracujeme

Společnost KZ FINANCE není pouhým prodejcem finančních produktů. Pracujeme na základě myšlenek osobního finančního plánování, snažíme se definovat si s našimi klienty základní finanční cíle, kterých chtějí v životě dosáhnout a následně k nim nalézt optimální řešení. Mezi základní finanční cíle, na které se specializujeme především, patří zajištění dostatečných prostředků pro zabezpečení na stáří a nalezení optimálního financování vlastního bydlení. Mezi ostatní cíle můžeme zařadit třeba spoření na vzdělání dětí, zajištění dostatečné renty pro dosažení finanční nezávislosti nebo konsolidace stávajících závazků. Pro dosažení těchto finančních cílů klientům navrhujeme portfolia složená z vhodných finančních produktů. Nejdeme ale na první schůzku s klientem s cílem prodat konkrétní smlouvu, ale vyslechnout si klienta, zjistit jeho potřeby a přání. Celé jednání pak probíhá následujícími fázemi:

 
Zjištění potřeb a přání klienta

 

Ne každý klient má jasné představy o své budoucnosti, o tom, kde bude bydlet nebo třeba jak velkou měsíční rentu by chtěl pobírat v důchodě. Našim úkolem při prvním setkání je proto kromě představení našich služeb probrání těchto možností a přání a v následujících krocích je více přiblížit realitě. Na této schůzce se proto spíše ptáme a následně posloucháme klienta. Můžete namítnout, že tyto věci se dají klidně vyřídit i emailem. Některé skutečně ano. Důležité je pro nás zjistit nejen fakta přímo se dotýkající daného finančního cíle (třeba čistý příjem žadatelů pro žádost o hypoteční úvěr), ale i širší souvislosti z jeho života, jeho znalosti a zkušenosti, které nám mohou pomoci například při návrhu vhodné investiční strategie z pohledu rizikovosti. A v těchto případech je osobní schůzka neocenitelná.
 

Analýza stávajícího řešení

 

Je asi pochopitelné, že velký počet našich klientů už má uzavřen jeden či více finančních produktů. Uzavřeli si je sami v bance, případně jim pomohl předcházející poradce. Jelikož je většina dlouhodobých finančních produktů koncipována tak, že provizi z nich získá poradce především v prvních měsících či letech jejich trvání, je nutné při jejich posuzování postupovat nanejvýš citlivě. Zrušit už zaběhnutou pojistku totiž nemusí být vždy tou nejlepší variantou, i když na její místo nastoupí pojištění levnější. Je to podobné, jako kdybyste si koupili nové auto na benzin a zaplatili jste si v jeho ceně i nevratné poukázky na roční nákup benzinu a následně vás bude druhý prodejce přesvědčovat, abyste auto prodal, protože to jeho na naftu má nižší spotřebu. 
 

Návrh nového řešení

 

Budeme-li hotovi s analýzou stávajících produktů a zároveň budeme znát klientovi finanční cíle, připravíme mu návrh nového řešení. To může sestávat z modifikace stávajících smluv a navržení nových, případně z úplně nového návrhu.
 

Realizace navrženého řešení
 

Pokud klient s navrženým řešením souhlasí, přijde na řadu jeho realizace. Tato může být i postupná, některé z produktů se uzavřou hned, jiné později dle aktuální klientovy situace.
 

Monitoring realizovaného řešení
 

Obzvláště v případech sestavování a realizace investičního portfolia je třeba navržené řešení chápat jako „živý organismus“, tedy jako průběžný proces. Na výročních schůzkách s klientem se pak aktuální stav klientského portfolia přizpůsobuje danému finančnímu cíli.
Provedli jsme vás celým poradenským procesem. Budete-li chtít nám usnadnit práci, rozmyslete si proto před první schůzkou ty opravdu podstatné finanční cíle – jaký důchod si představujete, jak velký byt si chcete pořídit, jakou část volných finančních prostředků chcete uložit dlouhodobě a na jakou část chcete každý den „dohlídnout“ apod. Pomůžete nám lépe pochopit vaši situaci a připravit vám řešení opravdu na míru.