Objem majetku svěřený správcům aktiv dosáhl ke 31.6.2013 výše 933,505 miliard korun

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydává tiskovou zprávu o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody ve druhém čtvrtletí 2013. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 30.6.2013 výše 933,505 miliard korun. Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 248,66 miliard Kč. Během druhého čtvrtletí 2013 tak majetek v podílových fondech vzrostl o 2,2 miliardy Kč, tj. o 0,90 % (z 246,43* mld. Kč k 31.3.2013 na 248,66 mld. Kč k 30.6.2013). Od začátku roku 2013 majetek v podílových fondech zaznamenal nárůst o 13,38 miliardy Kč, tj. o 5,69% (z 235,28 mld. Kč k 31.12.2012 na 248,66 mld. Kč k 30.6.2013).

Asset Management:
Vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 30.6.2013 výše 933,505 miliard korun a vzrostl během druhého čtvrtletí 2013 o 19,204 miliard Kč (z 914,301* Kč k 31.3.2013 na 933,505 Kč k 30.6.2013).
Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech započteny. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce.

 

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace (k 30.6.2013)

Investice ve fondech:

Majetek v podílových fondech vzrostl během druhého čtvrtletí 2013 o 2,2 miliardy korun (tj. 0,90 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 2,52 miliard korun (tj. 2,00 %) a domácí fondy zaznamenaly pokles o 300 miliónů korun (tj. -0,25 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva smíšených fondů, fondů fondů, dluhopisových fondů a nemovitostních fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u fondů peněžního trhu, akciových fondů a zajištěných fondů.
Z pohledu prvního pololetí 2013 zaznamenal majetek v podílových fondech nárůst o 13,38 miliardy Kč, tj. o 5,69% (z 235,28 mld. Kč k 31.12.2012 na 248,66 mld. Kč k 30.6.2013). Konkrétní hodnoty, čtvrtletní změnu a změnu od počátku roku naleznete v níže uvedené tabulce.
 

Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna a změna od počátku roku 

 

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30.6.2013)

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 248,66 miliard Kč, přičemž 75 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 25 % je drženo právnickými osobami.

Největší zprostředkovatelé:
Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních podílových fondů v České republice patří k 30.6.2013 skupina ČSOB (71,61 mld. Kč), skupina České spořitelny (66,34 mld. Kč), skupina Komerční banky (31,31 mld. Kč), ČP Invest (17,04 mld. Kč) a skupina UniCredit Bank (16,56 mld. Kč).
Fondy kvalifikovaných investorů:
Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 933,505 mld. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 30.6.2013 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 65,013 mld. Kč.

Custody:
Jedná se o údaje o objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve druhém čtvrtletí 2013 bylo provedeno celkem 86.203 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.6.2013 hodnoty 1 751 mld. Kč, což znamená pokles během 2. Q 2013 o 60 miliard Kč (z 1 811 mld. Kč k 31.3.2013 na 1 751 mld. Kč k 30.6.2013).

 

Zdroj: AKAT ČR