Objem majetku svěřený správcům aktiv dosáhl ke 31.3.2013 výše 917,636 miliard korun

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydává tiskovou zprávu o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody v prvním čtvrtletí 2013. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval ke 31.3.2013 výše 917,636 miliard korun. Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 248,57 miliard Kč. Během prvního čtvrtletí 2013 tak majetek v podílových fondech vzrostl o 13,29 miliard Kč, tj. o 5,65 % (z 235,28 mld. Kč k 31.12.2012 na 248,57 mld. Kč k 31.3.2013).

Asset Management:
Vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl ke 31.3.2013 výše 917,636 miliard korun a vzrostl během prvního čtvrtletí 2013 o 32,377 miliard Kč (z 885,259 mld. Kč ke 31.12.2012 na 917,636 Kč ke 31.3.2013).
Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech započteny. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce.

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace (ke 31.3.2013)

Investice ve fondech:
Majetek v podílových fondech vzrostl během prvního čtvrtletí 2013 o 13,29 miliard korun (tj. 5,65 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla během 1.Q 2013 o 8,22 miliard korun (tj. 6,86 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 5,07 miliard korun (tj. 4,39 %). Nárůst aktiv se projevil u dluhopisových fondů, smíšených fondů, akciových fondů, nemovitostních fondů, fondů fondů a fondů peněžního trhu. Naopak pokles majetku zaznamenala aktiva zajištěných fondů. Konkrétní hodnoty a roční změnu naleznete v níže uvedené tabulce.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 248,57 miliard Kč, přičemž 75 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 25 % je drženo právnickými osobami.

Rozdělení investic dle typů fondů –čtvrtletní změna


 

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.3.2013)

 

 

Největší zprostředkovatelé:
Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních podílových fondů v České republice patří ke 31.3.2013 skupina ČSOB (70,50 mld. Kč), skupina České spořitelny (66,57 mld. Kč), skupina Komerční banky (31,39 mld. Kč), ČP Invest (16,73 mld. Kč) a skupina UniCredit Bank (16,15 mld. Kč).

 

Největší zprostředkovatelé:
Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních podílových fondů v České republice patří ke 31.3.2013 skupina ČSOB (70,50 mld. Kč), skupina České spořitelny (66,57 mld. Kč), skupina Komerční banky (31,39 mld. Kč), ČP Invest (16,73 mld. Kč) a skupina UniCredit Bank (16,15 mld. Kč).

 

Custody:
Jedná se o údaje o objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V prvním čtvrtletí 2013 bylo provedeno celkem 86.814 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.3.2013 hodnoty 1 811 mld. Kč, což znamená nárůst během 1. Q 2013 o 51 miliard Kč (z 1 760 mld. Kč k 31.12.2012 na 1 811 mld. Kč k 31.3.2013).
 

 

Zdroj: AKAT ČR