Spoření pro děti – srovnání produktů

Myslet na budoucnost svých dětí znamená připravit jim podmínky pro vstup do života, financovat studium. To vše stojí peníze. Pro výběr správného produktu na spoření pro děti si nejdříve ujasněte cíl svého počínání. Chcete pro dítě kasičku pro kapesné nebo spíše program, který naspoří maximum pro jeho start do života? Chcete mít možnost na peníze jednoduše sáhnout i v průběhu spoření nebo naopak hledáte způsob jak nechat peníze pod zámkem až do plnoletosti dítěte? Zejména tyto otázky ovlivní konečné rozhodnutí.

Čemu se raději vyhnout
První nástrahou pro malé děti bývají různá zvířátka převtělená do univerzálních pojišťovacích produktů se spořením. Doporučujeme tyhle obojživelníky ponechat svému osudu, není důvod pro žádnou životní situaci uzavírat takovéto smlouvy. Rizikové pojištění dítěte svedete určitě levněji (nebo se poraďte s námi) a o nějakém výhodném spoření lze u těchto produktů těžko hovořit.

Dětská spoření v bankách
I v bankách se to hemží Slůňaty, Rybičkami nebo Beruškami. Jedná se ovšem už nikoli o pojistné produkty, ale o bankovní účty. Tyto dětské účty jsou většinou specifické tím, že jsou určené pro děti do maximálně 15 let věku, nabízejí vyšší úročení než klasické běžné účty (úrok je ale omezen maximální částkou – v řádu nízkých desítek tisíc), volitelnou součástí je úrazové pojištění a zpravidla od 8 let věku je k dispozici platební karta, jejíž mnohdy jedinou funkcí je výběr z bankomatů. Častou jsou doplněny jednoduchou a pasivní funkcí internetbankingu (prohlížení účtu). Mohou dobře plnit roli edukativní, tedy roli prvotního seznámení dítěte s penězi, ale pro naspoření rozumné částky pro vstup do života jsou prakticky nepoužitelné. Pokud chceme dítěti spořit bez omezení, nic nám nebrání založit si v dnešní době samostatný spořicí účet na jednoho z rodičů, který může být (zejména u menších bank) úročen i na úrovni dětských kont. 

Aktuální nabídka dětských kont vybraných bank v ČR 
 

 

Smlouva na dítě nebo rodiče anebo kouzlo likvidity
Chceme-li dítě vzdělat ve financích, asi uzavřeme konto na jeho jméno, dostane kartu s vybraným obrázkem a účel je splněn. Chceme-li mu naopak naspořit nějakou částku pro vstup do života, je třeba věnovat pozornost i otázce majitele účtu. Uzavíráme-li totiž smlouvu na nezletilého, musíme si být vědomi všech právních důsledků takovéhoto kroku. Právní úkon uzavření smlouvy totiž může za dítě provést jeho zákonný zástupce, tedy jeden z rodičů. Je to považováno za běžný úkon a není třeba souhlas soudu. Po uzavření smlouvy nastává samotné spoření, kdy za nezletilé dítě spoří rodiče nebo prarodiče. Ukládání jednotlivých částek je ale chápáno jako opakující se darování a peníze ukládané na účet dítěte se stávají dnem připsání jeho majetkem. Proto i ukončení smlouvy a výběr naspořených prostředků před datem plnoletosti dítěte vyžaduje schválení soudem. Soudu je nutné zejména doložit, že tyto úkony jsou v zájmu nezletilého a uvést, na co mají být finanční prostředky použity. Nutnost schválení tohoto úkonu soudem je dosud stále vnímána jako formalita, stále častěji se však objevují případy, kdy soud úkon neschválí a finanční prostředky zůstávají na účtu vázány a nezletilý je bude moci vybrat až po nabytí zletilosti. I proto je dobré velice dobře vybírat.
 

Stavební spoření nebo program životního cyklu?
Likvidita neboli přeměna na hotovost je důležitým kritériem zejména v situaci dlouhodobého ukládání prostředků pro budoucí studia nebo život dítěte. Pokud nám nevadí, že prostředky budou vázány až do jeho plnoletosti, můžeme uzavřít na jeho jméno stavební spoření i program pravidelného investování – např.prostřednictvím fondů životního cyklu. V tabulce najdete základní charakteristiky obou produktů pro desetileté dítě, kterému chtějí rodiče ukládat prostředky do 18 let věku. U stavebního spoření vychází sice naspořená částka nižší, ale při dodržení podmínek spoření a vyloučení politických rizik (změna výše státní podpory) je její naspoření matematickou jistotou. U programu životního cyklu není garantována žádná částka, vyšší předpokládané naspořené částky je dosaženo především inteligentním způsobem ukládání prostředků, na začátku je pro větší dynamiku investováno především do akcií a postupem času je jak investovaná, tak i naspořená částka postupně z akcií převáděna do konzervativnějších dluhopisů, aby před předpokládaným výběrem nedošlo k výraznějšímu snížení její hodnoty.
 

Srovnání parametrů produktů pro desetileté dítě, předpokládaný výběr
v 18 letech
 

 

Pozor na účelovost státní podpory
Novela zákona o stavebním spoření znamená možné problémy navíc v systému spoření se státním příspěvkem. Je zatím v legislativním procesu, ale pokud bude schválena, bude znamenat už od roku 2014 další znepříjemnění situace pro účastníky stavebního spoření, a to i těch se současnými smlouvami. Budou muset prokazovat účelové využití státní podpory. A tak může i spoření „přes děti“ zprotivit.
Z výše uvedených důvodů preferujeme zakládání smluv o stavebním spoření především na děti starší 12 let, tedy na děti, které mohou prostředky získat bez rozhodnutí soudu už po dokončení šestileté vázací lhůty. Na ty mladší doporučujeme především pravidelné úložky do programů životního cyklu, ale uzavřené na rodiče. Sami sledujeme akční nabídky stavebních spořitelen a tak vybereme v daném okamžiku tu pro vás nejvhodnější, stejně tak poradíme i mezi programy životního cyklu, jako nezávislí mapujeme celý trh.
 

 

Co poradit závěrem
Na trhu najdeme v současné době desítky produktů pro děti. Mají různé parametry, různé poznámky pod čarou. Ujasněte si nejprve, co spořením pro dítě sledujete, zkušenější finanční poradce by se měl na tyto otázky ptát především a na základě vašich odpovědí doporučit vhodný produkt. Nebudete-li si jisti, napište nám nebo nám zavolejte, posoudíme vaše stávající spoření, navrhneme jeho úpravy nebo připravíme úplně novou nabídku takříkajíc na míru.
Kontaktní osobou na spoření pro děti je Marek Janšta, jansta@kzfinance.cz, tel. 603 259 578.