Fondová portfolia KZ FINANCE završila první úspěšný rok, KZF-vyvážené 20+ s výnosem téměř 12 %

Na českém trhu jsou tisíce registrovaných podílových fondů a tak je pro laika nabídka často nepřehledná a odrazující. Díky téměř patnáctileté zkušenosti v oblasti investičního zprostředkování a poradenství připravují odborníci KZ FINANCE ve spolupráci s fondovou platformou Pioneer Investments pro své klienty od ledna 2012 vlastní typová portfolia, která jim usnadní především jednorázové investování už od částky 20 tisíc korun.

„Portfolia KZ FINANCE jsou na trhu jedinečná především pro svou výhodu globální investice do více fondů renomovaných správců s měnovým zajištěním a to pro drobnější investory již od 20 tisíc korun“, říká Petr Šimčák, ředitel obchodu Pioneer Investments, který se na přípravě těchto produktů podílel. Jako konzervativní část portfolia jsou vybírány výhradně podílové fondy osvědčených správců (Pioneer Investments, BNP Paribas, Conseq Investment) převážně zajištěné do české koruny, v dynamické složce se k nim přidávají fondy dalších správců (ING, Franklin Templeton) a dávají tak dohromady celkem šest typových portfolií.

Nejúspěšnějším portfoliem od svého vzniku v lednu 2012 vůbec je portfolio KZF-vyvážené 20+, aktuálně složené ze 70 % z dluhopisových a ze 30 % z akciových fondů, které přineslo svým podílníkům výnos 11,96 % za uplynulý rok. Měřeno samozřejmě v české koruně. Základem portfolia je fond Conseq Invest dluhopisový, který dále doplňují fondy Pioneer Funds – Strategic Income a Pioneer – akciový.

Mezi konzervativními portfolii hraje prim blok KZF-dluhopisy, aktuálně složený ze tří dluhopisových fondů s různým investičním zaměřením, který zhodnotil prostředky klientů o 11,36 % . Kromě dvou výše jmenovaných fondů zaměřených na dluhopisy obsahuje i zajímavou investiční příležitost v podobě konvertibilních dluhopisů ve fondu BNPP L1 Convertible Bond World CZK.
Vlajková loď mezi portfolii KZ FINANCE, KZF-VIP portfolio pro investory s jednorázovou úložkou větší jak 300 tisíc korun, přineslo za rok 2012 zhodnocení 7,76 procenta. Investiční analytik společnosti Miroslav Frajt k tomu dodává: „Portfolio je vhodné i pro konzervativnější investory s minimálně tříletým horizontem, kterým by mohlo být určitou alternativou k některým vkladovým produktům, protože jeho primárním cílem je dosáhnout v tomto období nezáporné výkonnosti překračující inflaci. Kromě akciových a dluhopisových fondů je riziko rozkládáno taktéž mezi komodity.“

Rok 2012 přinesl kromě konzervativních investorů radost i těm dynamičtějším. Mezi portfolii KZ FINANCE bylo z tohoto pohledu nejúspěšnější portfolio KZF – akcie 2 složené ze dvou akciových fondů, Templeton Emerging Markets a Conseq Invest akciový, které vydělalo 11,87 % za uplynulý rok.

Více informací k jednotlivým portfoliím najdete na: http://www.kzfinance.cz/typova-portfolia-kz-finance

V případě jakýchkoli otázek souvisejících s uvedenými investičními produkty kontaktujte Ing. Frajta, tel. 777 107 310, frajt@kzfinance.cz

 

Riziková upozornění

Uvedený text není investičním doporučením ve smyslu zákona č.256/2004 Sb. ve znění pozdějších novel a souvisejících právních předpisů.

KZ FINANCE, spol. s r.o. je registrovaným investičním zprostředkovatelem podle zákona č.256/2004 Sb. ve znění pozdějších novel. Může poskytovat svým klientům mj.investiční služby investičního poradenství a přejímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a to za dodržení principů odborné péče.

Minulá výkonnost všech jmenovaných investičních nástrojů není zárukou budoucích výnosů. Hodnoty jednotlivých typových portfolií KZ FINANCE mohou v čase kolísat, není zaručena ani návratnost investované částky. Článek má pouze informativní charakter a KZ FINANCE, spol. s r.o. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv ztráty způsobené špatnou a neodbornou interpretací článku jako celku i jednotlivých částí. 
 

Využijte poradny našeho specialisty na investice:

Využijte naší poradny - pošlete nám dotaz, odpovíme Vám!