Objem majetku svěřený správcům aktiv dosáhl ke 30.9.2012 výše 849,291 miliard korun

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydává tiskovou zprávu o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za třetí čtvrtletí roku 2012. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval ke 30.9.2012 výše 849,291 miliard korun. Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 225,50 miliard Kč. Během třetího čtvrtletí roku 2012 tak majetek v podílových fondech vzrostl o 3,67 miliard Kč, tj. o 1,66 % (z 221,83 mld. Kč ke 30.6.2012 na 225,50 mld. Kč ke 30.9.2012).

Asset Management:
Vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl ke 30.9.2012 výše 849,291 miliard korun a vzrost během třetího čtvrtletí 2012 o 21,52 miliard Kč (z 827,763 mld. Kč ke 30.6.2012 na 849,291 mld. Kč ke 30.9.2012).
Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech započteny. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce.

 Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace (ke 30.9.2012)

Investice ve fondech:
Majetek v podílových fondech během třetího čtvrtletí roku 2012 vzrostl o 3,67 miliard Kč (tj. o 1,66 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech poklesla o -1,08 miliard korun (tj. -0,94 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 4,75 miliard korun (tj. 4,43 %). Nárůst majetku během třetího čtvrtletí 2012 zaznamenala aktiva dluhopisových fondů, aktiva fondů fondů, smíšené fondy, akciové fondy a mírný nárůst zaznamenaly také nemovitostní fondy. Naopak zajištěné fondy a fondy peněžního trhu vykázaly pokles majetku. Konkrétní hodnoty a čtvrtletní změnu naleznete v níže uvedené tabulce.

Rozdělení investic dle typů fondů – poslední čtvrtletní změna

 

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (ke 30.9.2012)

 

Největší zprostředkovatelé:
Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních podílových fondů v České republice patří ke 30.9.2012 skupina ČSOB (67,34 mld. Kč), skupina České spořitelny (61,05 mld. Kč), skupina Komerční banky (28,45mld. Kč), ČP Invest (14,77 mld. Kč) a skupina UniCredit Bank (13,35 mld. Kč).
Fondy kvalifikovaných investorů:
Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 849,291 mld. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 30.9.2012 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 56,153 mld. Kč.
Custody:
Jedná se o údaje o objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve třetím čtvrtletí roku 2012 bylo provedeno celkem 75.288 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla ke 30.9.2012 hodnoty 1 741 mld. Kč, což znamená nárůst o 32 miliard Kč (z 1 709 mld. Kč ke 30.6.2012 na 1 741 mld. Kč ke 30.9.2012).
 

Zdroj: AKAT ČR