Investiční poradenství

warning: Creating default object from empty value in /www/doc/www.kzfinance.cz/www/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Akciové fondy v medvědích šlépějích

Po růstu z prvního týdne nového roku 2009 investoři vybírali zisky a na akciové trhy se vrátila negativní nálada. Tento obrat postihl především akciové fondy. Fondy dluhopisové a peněžního trhu zůstaly převážně v kladných číslech.

Legislativa a organizace na ochranu investora

 Ochrana investora prostřednictvím zákonů, dohledu ČNB, zákonných funkcí depozitáře, limitů pro investování, garančního fondu obchodníků s cennými papíry a činnosti samoregulících se organizací.

Rizika investování do otevřených podílových fondů

 Základními riziky při investování do otevřených podílových jsou riziko tržní a riziko měnové. Existují ovšem i teoretická další rizika, která by případný investor měl znát.

Fondy a jiné finanční produkty

V následujícím textu si zkusíme porovnat podílové fondy s dalšími finančními produkty. Porovnání se bude týkat především investičního trojúhelníku: výnos, likvidita, riziko. Ukážeme si také kromě výhod i nevýhody.

Výhody otevřených podílových fondů

 Investice do otevřených podílových fondů přináší spoustu výhod. Na následujících řádcích jsou vyjmenovány nejdůležitější z nich.

 

Typy otevřených podílových fondů

 Otevřených podílových fondů existuje v České republice několik tisíc. Jaké rozeznáváme vlastně typy OPF? Nejčastěji jde o fondy akciové, dluhopisové, fondy peněžního trhu a zajištěné fondy. Existuje ovšem celá řada dalších forem variací i méně častých typů fondů např. nemovitostní, fondy fondů atd.

TCF - alternativa k pravidelným investicím

Společnost ABN AMRO přináší konzervativním investorům produkt, který při zajištění hodnoty jejich investice, se zároveň snaží o dosáhnutí zajímavých výnosů. ABN AMRO Target Click Fund (TCF) je velmi podobný klasickým programům životního cyklu, ale má svá určitá specifika. Tyto specifika ho přibližují zajištěným fondům.

Pravidelné investování

Kdo z nás by nechtěl být úspěšným burzovním makléřem a vydělávat miliony? Burzovní spekulace skutečně lákají média, ale....Víte, kolik lidí skutečně na burze zbohatlo?

Marek Janšta: Klienti bank mohou klidně spát, ztrácejí akcionáři

Jaká je současná nálada klientů bank? Mají se strachovat o své úspory v bankách? Situaci místních finačních institucí mapuje aktuální článek jednatele společnosti Marka Janšty pro Týdeník Kroměřížska. Poukazuje v něm na to, že nyní ztrácejí zejména vlastníci a akcionáři bank, kdežto vklady klientů jsou za zákona pojištěny.

Jsme první makléřskou společností nabízející ESPA Fondy

KZ Finance spol. s r.o. je první makléřskou společností, která podepsala smlouvu s Českou spořitelnou, a.s. na distribuci podílových fondů ESPA společnosti ERSTE Sparinvest.

Syndikovat obsah