Investiční poradenství

warning: Creating default object from empty value in /www/doc/www.kzfinance.cz/www/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

iFondy:Většina tuzemských fondů od ledna vydělala, hlavně akciové

Většina domácích podílových fondů investorům za letošní rok vydělala. Největší výnosy přinesly akciové fondy, které v průměru zaznamenaly zhodnocení přes deset procent. Dluhopisové fondy vynesly průměrně přes dvě procenta, fondy peněžního trhu necelé procento. ČTK to zjistila z informací databáze serveru iFondy.cz k 22. dubnu 2009.

Objem majetku svěřený správcům aktiv dosáhl v roce 2009 výše 753,24 miliard korun

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydává tiskovou zprávu o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody v roce 2009. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval ke 31.12.2009 výše 753,24 miliard korun. Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 234,52 miliard Kč. Během roku 2009 tak majetek v podílových fondech poklesl o 9,36 miliard Kč, tj. o -3,84 % (z 243,88 mld. Kč k 31.12.2008 na 234,52 mld. Kč k 31.12.2009).

Ukončení veřejného prodeje vybraných fondů

Dovolte, abychom Vás informovali o podstatných skutečnostech týkajících se probíhající transakce Credit Suisse Fund Management S.A. a Aberdeen Global Services S.A. 

Obnovení vydávání a odkupování podílových listů fondu Pioneer – obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Představenstvo společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., IČ: 63078295, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ 18600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3049 (dále jen „Společnost“) dne 8.1.2010 rozhodlo o obnovení vydávání a odkupování podílových listů otevřeného podílového fondu Pioneer – obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen „Pioneer – obligační fond“).

Naprostá většina tuzemských fondů loni výrazně vydělala

Majetek Čechů uložený v tuzemských podílových fondech začal v březnu výrazně růst a za celý rok 2009 tak naprostá většina fondů investorům výrazně vydělala. Největší výnosy přinesly fondy, které držely rizikovější cenné papíry. Vyplývá to z informací databáze serveru iFondy.cz k 23. prosinci 2009.

Rok 2009: rok, na který se jen tak nezapomene

Když koncem roku 2008 přicházeli mnozí odborníci se svými odhady vývoje trhů v roce 2009, téměř žádný nebyl tak optimistický, jak ve skutečnosti vše dopadlo. Je pravdou, že v té době nikdo nemohl předpokládat, jak hluboká celá hospodářská krize bude a jak mohutně se do řešení pustí jednotlivé státy a centrální banky a hlavně jak se s těmito řešeními a rapidně rostoucím zadlužením jednotlivých zemí srovnají kapitálové trhy.

Dnes sice stále ještě nemůžeme hodnotit, jaké bude mít celosvětová hospodářská krize celkové dopady, jelikož tato krize stále ještě není u konce (i když mnohá čísla ukazují známky zlepšujícího se prostředí), ale na konkrétních číslech můžeme zhodnotit vývoj jednotlivých typů otevřených podílových fondů dle jejich investičního zaměření.

Klienti Prosperity musí počítat s omezeními v závěru roku

Technickou přestávku bude mít původně orlovská investiční společnost PROSPERiTA, která se v srpnu přestěhovala do reprezentativní budovy v centru Ostravy a mediálně známou se letos stala zejména v souvislosti se svým významným podílem v developerské společnosti Orco Property Group.

Objem majetku svěřený správcům aktiv dosáhl ke 30.9.2009 výše 733,42 miliard korun

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydává tiskovou zprávu o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody ve třetím čtvrtletí roku 2009. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval ke 30.9.2009 výše 733,42 miliard korun. Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 226,59 miliard Kč. Během třetího čtvrtletí roku 2009 tak majetek v podílových fondech vzrostl o 9,98 miliard korun, tj. 4,61 % (z 216,61 mld. Kč k 30.6.2009 na 226,59 mld. Kč k 30.9.2009). Na tomto růstu se opět podílel růst trhu a zhodnocení aktiv fondů.

Prosperitě se v novém sídle daří

Orlovská investiční společnost, známá také jako významný akcionář Orco Property Group, se přestěhovala do dřívějšího bankovního domu1 v centru Ostravy. Současně dokázala využít nedávných rekordních růstů cen akcií. Za zhruba měsíční období zaznamenal kurz podílových listů podílového fondu PROSPERiTA – OPF globální růst o více než 11 procent.

Objem majetku svěřený správcům aktiv dosáhl ke 30.6.2009 výše 704,65 miliard korun

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydává tiskovou zprávu o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody ve druhém čtvrtletí roku 2009. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval ke 30.6.2009 výše 704,65 miliard korun. Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 216,61 miliard Kč. Během druhého čtvrtletí roku 2009 tak majetek v podílových fondech vzrostl 3,62 miliard Kč, tj. o 1,70% (z 212,99 mld. Kč k 31.3.2009 na 216,61 mld. Kč k 30.6.2009). Na tomto růstu se nicméně více podílel růst trhu a zhodnocení aktiv fondů.

Syndikovat obsah